DEBATA: Decentralizacija aktivne participacije mladih u Srbiji

Održana je online diskusija na temu Decentralizacije aktivne participacije mladih u Srbiji 29. septembra 2020. putem Zoom plafrome. Sa prisutnima su tom prilikom razgovarali Nenad Stojanović iz ProaktivaDunja Marušić iz Timočkog omladinskog centraTijana Stefanović iz Edukativnog centra Kruševac, kao i Marija Bulat i Ivana Markulić ispred Lokalne kancelarije, Regionalne kancelarije za saradnju mladih – RYCO. Prisutnima je ispred Instituta za saradnju i razvoj – CDI dobrodošlicu poželela Lorela Marku, dok je ispred Krovne organizacije mladih Srbije – KOMS to učinio generalni sekretar, Stefan Đorđević.

Tom prilikom predstavljeno je stanje kao i razlike u stavovima kada su u pitanju, nivoi participacije, demokratija kao oblik vladavine, potrebe za jakim vođom, kao i o stavovima o procesima evropskih integracija, a koji značajno variraju u pogledu regiona iz kojih mladi dolaze. On je takođe tom prilikom pozvao predstavnike/ce organizacija da uključe mlade i ohrabruju ih da se uključe u procese donošenja odluka, ali i pozvao mlade da vrše monitoring svih programa i procesa koji su im namenjeni.

Panelisti su kroz moderiranu diskusiju prisutnima predstavili položaj i mogućnosti mladih u Južnoj, Istočnoj i Zapadnoj Srbiji, ali programe koje njihove organizacije sprovode, a koji za cilj imaju aktivno učešće mladih. Uz to oni su predstavili mehanizme i metode praticipacije mladih koji su se u njihovoj praksi pokazali kao uspešni, ali i izazove na koje nailaze.

Predstavnik i predstavnice Proaktiva, TOC-a i ECK-a su došli do zaključka da su za omladinsku politiku na lokalnom nivou ključni srednjoškolci, obzirom da mladi masovno odlaze na studije u neki od univerzitetskih centara. Iz tog razloga potrebno je ostvariti saradnju sa pedagozima od čije podrške često nivo aktivizma mladih i zavisi. Takođe, istaknuta je i neophodnost podrške institucija kao na nacionalnom i lokalnom nivou obzirom da su aktivnosti koje organizacije sprovode sporadične i često kratkog trajanja. Njihova podrška je ključna ukoliko želimo da uspostavimo sistemsku brigu o mladima, a potrebno je da i da ona bude postojana i u kontinuitetu bez obzira na promene strukture vlasti.

Predstavnice RYCO, govorile su o omladinskoj politici kroz perspektivu regiona i izgradnje mira u regionu kroz povezivanje mladih. Istakle su da Kancelarija podržava lokalne organizacije, ali i škole kroz svoje grantove, i time ih povezuje sa drugim lokalnim zajednicama i mladima širom Zapadnog Balkana. Takođe, istakle su da u okviru svojih poziva za podnošenje projekata podstiču i one koji su usmereni na podsticanje aktivne participacije mladih, ali se čini da to i nije preterano popularan cilj među aplikantima.

Najzad panelisti su zaključili da je uloga Krovne organizacije mladih Srbije velika i da bi kako bi KOMS bio bliži mladima i kako ne bi KOMS mladi poimali kao apstraktnu organizaciju, potrebno da predstavnici organa KOMS-a više vremena provode u lokalnim zajednicama gde bi predstavljali svoj rad mladima. Takođe, istakli su da se nadaju da će KOMS u budućnosti uzeti ulogu posrednice između organizacija na lokalnom nivou i institucija i time osnažiti zagovarački položaj svojih članica.

O ovoj temi smo odlučili da razgovaramo jer su nam rezultati Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u Srbiji pokazali da više od polovine mladih želi da se uključi, ali smatra da trenutno nema nikakav uticaj na procese odlučivanja. Dodatno, primetili smo i da se stavovi i nivoi uključenosti znatno razlikuju u pogledu regiona iz kojih mlade dolaze. Smatramo, da je neophodno uključiti mlade iz svih regiona i osigurati da i oni budu deo procesa donošenja odluka, jer da bi demokratija, kao oblik političkog režima funkcionisala, neophodno je imati aktivne građane i građanke koji na svim nivoima učestvuju u okviru demokratskog sistema.

Ovaj događaj se organizuje kao deo međunarodnog programa i regonalne saradnje Krovne organizacije mladih Srbije kroz Platformu za saradnju mladih Zapadnog Balkana (WBYCP), uz podršku Regionale kancelarije za saradnju mladih (RYCO), a kao deo partnerskog sporazuma sa Institutom za saradnju i razvoj (CDI).

Izvor: KOMS

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

sr_RSSerbian