ISTRAŽIVANJE: Stavovi mladih o ideološkim pravcima u Republici Srbiji

Studenti II godine Fakulteta političkih nauka sa politikološkog smera, sproveli su istraživanje pod nazivom „Stavovi mladih o ideološkim pravcima u Republici Srbiji“. U nastavku prenosimo njihove najvažnije zaključke, a celokupne rezultate možete pronaći ovde:Cilj našeg istraživanja bio je da steknemo uvid u to kakvu sliku mladi građani Republike Srbije imaju o ideologijama. Istraživanjem su obuhvatili 776 ispitanika, pri čemu smo vodili računa o ravnomernoj zastupljenosti različitih kategorija građana kako po polu, starosnoj strukturi, obrazovanju, tako i po regionima Srbije, kako bismo dobili najrealniju i što opširniju sliku o mišljenjima mladih o ideološkim pravcima u našem društvu.


Kada je reč o izvoru informisanja, 41.8% ispitanika istaklo je kao glavni izvor informisanja internet novine i portale, dok su štampani mediji glavni izvor informisanja za najmanji broj ispitanika, svega njih 0.8%. Na osnovu dobijenih podataka možemo videti da najveći broj mladih smatra da je upoznat sa terminom ideologija, s obzirom na to da je na skali od 1 do 5 prosečna ocena upoznatosti sa terminom ideologije od strane mladih u Srbiji bila 4. Kao reč koja najviše asocira na termin ideologija, našla se reč politika sa 65 odgovora, a slede je reči poput ideja i komunizma, dok ih je reč nacionalizam najmanje asocirala sa 7 odgovora.

Analizirajući konkretna pitanja, odnosno ona koja se odnose na samu temu istraživanja, došli smo do podataka da mladi najviše smatraju socijalizam za ideologiju 87.6%, kao i nacionalizam 67.3% i neoliberalizam 66.9%. S druge strane, ideologijom najmanje smatraju katolicizam sa 17.7%. Mladi se često identifikuju sa nekom ideologijom, u našem ispitivanju, najviše sa feminizmom sa 27 odgovora, dok je slede nacionalizam, socijalizam i patriotizam sa 22 – 24 odgovora. Više od trećine ispitanika smatra da je nužno poželjno da se zastupa više od jedne ideologije, ali isto tako, oko 32% mladih u ovom istraživanju kaže da nije nužno neophodno zastupati više od jedne ideologije.

Mladi smatraju da su ideologije uglavnom zastupljene u javnom prostoru u Srbiji, što pokazuju i podaci prema kojima su ocene 3, 4 i 5 u pogledu zastupljenosti ideologija bile najčešći odgovori ispitanika sa preko 75% njihovih odgovora. Ispitanicima je bilo najlakše da odrede na političkom kompasu partije/pokrete kao što su Ne davimo Beograd, gde je polovina ispitanika reklo da se nalazi sa leve strane spektra. S druge strane, kao izrazito desno orijentisane pokrete, mladi su u preko 60% odgovora izdvojili POKS i Dveri. Partije poput: SNS, SPS, DSS i SSP mladi su teže određivali, odnosno, ove partije za njih predstavljaju pre mešavinu desnog ili levog centra ili, čak najčešće, partije koje se mogu definisati i kao catchall partije.

Nacionalizam i patriotizam zajedno čine 46%

Primećeno je i u ovom istraživanju da mladi misle da se partije/pokreti u Srbiji donekle ne pridržavaju proklamovanih ideologija. Isto tako, veoma je mali broj onih koji su istakli da se partije i pokreti u velikoj meri pridržavaju svojih statutarnih i programskih ideoloških opredeljenja.

Mladima i te kako može da bude od glavne važnosti ideologija koju proklamuje partija za koju glasaju, gde je skoro za polovinu njih važna, a za još oko ⅓ ispitanika ideologija je delimično važna prilikom izbora za koga će glasati. Skoro 90% mladih u ovom istraživanju ne pripada nijednoj partiji ili pokretu, što može da pokaže i da su mladi često apolitični i ne teže ka participaciji u trenutno postojećim partijama i pokretima u Republici Srbiji.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

sr_RSSerbian